en

Yüksək və keyfiyyətli xidmətləri təmin etmək üçün ardıcıllıq və proqnozlaşdırma ilə şagirdlər, valideynlər və kadr təmin etməklə ABC siyasəti, prosedurları və qaydaları inkişaf etdirilmiş, valideynlərimiz üçün ən müvafiq olanlar buraya daxil edilmişdir.

 

 

 

Aşağıda məktəbin əsas siyasətlərinin siyahısı verilir:

 

Fəsil 3 - Təhsilin əsas prinsipləri

Fəsil 4 - Elmi davranış siyasəti

Fəsil 10 – Təlim siyasəti və prosedurları

Fəsil 11 - Qəbul siyasəti

Fəsil 12 – Məktəbin davamiyyət siyasəti

Fəsil 22 – Məktəbin təhlükəsizlik siyasəti və prosedurları

Fəsil 23 - Uşaqlara nəzarət siyasəti

Fəsil 24 – Məktəb və uşaqların qorunma siyasəti

Fəsil 25 – “Sahə səfərləri” siyasəti və təkliflər

Fəsil 27 - İntizam və davranış siyasəti

Fəsil 28 – Təcavüzə qarşı mübarizə  siyasəti

Fəsil 31 – Qonaqların idarə olunması siyasəti